AFM FOTOĞRAF YARIŞMASI BAŞLADI

1- YARIŞMA KONUSU: Serbest.

2- YARIŞMANIN AMACI: Kayseri’de fotoğraf sanatına bulunduğu katkının yanında ulusal anlamda da fotoğrafçılığı desteklemek amacıyla bu yıl “AFM İnşaat 3. Ulusal Fotoğraf Yarışması’nı” düzenlemektedir. Bu projeyle fotoğraf sanatının yaşamımızdaki farkındalığı arttıran gücüne katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

3- YARIŞMA KOŞULLARI:
Yarışmaya TFSF temsilcisi, Seçici Kurul ve Seçici Kurul’un birinci derece yakınları dışında 18 yaş üstü tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılar katılabilir.
Katılımcı; en az 1 (bir), en çok 5 (beş) adet renkli ya da siyah – beyaz dijital fotoğrafla katılabilir.
Daha önce ödül ve sergileme almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların deklanşör farklılığı içerenleri yarışmaya katılamaz. Katılıp ödül almış oldukları takdirde de ödülleri geri alınacaktır. Fotoğrafçının özgün yorumuna bağlı olarak dijital müdahaleler yapılması serbesttir. Fotoğrafın kenarlarında boşluk bırakılmamalı, herhangi bir çerçeveleme işlemi yapılmamalıdır. Değerlendirmede fotoğrafların ‘’öz’’ ve ‘’biçim’’ ve/veya ‘’teknik’’ açıdan estetik bütünlük taşıması göz önünde tutulacaktır.
Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır; katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. Fotoğraflarda bulunan canlı ya da cansız obje ile ilgili her türlü telif, izin vb taleplere ilişkin sorumluluk fotoğrafı çeken ve/veya fotoğrafı yarışmaya gönderene aittir. Eser gönderenler, bu konuda (eserde yer alan/alabilecek kişi, araç, mekan, eser, kavram vb konularda) gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu, doğabilecek ihtilaflarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek ihtilaflarda AFM İnşaat sorumlu olmayacaktır.
Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve Seçici Kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan, ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı TFSF Yarışma İlkeleri gereğince bir yıl süreyle kısıtlanır. Daha önce kural ihlali cezası almış olan katılımcıların ikinci defa kural ihlali yapması durumunda TFSF onaylı yarışmalara katılımı TFSF yarışma ilkeleri uyarınca süresiz olarak kısıtlanır. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
www.afminsaat.com sayfasına fotoğraf yükleyen katılımcılar, bu şartname hükümlerini aynen kabul etmiş sayılır.

4- FOTOĞRAFLARIN GÖNDERİLMESİ
Fotoğraflar 300 DPI çözünürlük ve JPEG formatında, en az 2 Mb, en fazla 7 Mb büyüklüğünde www.afminsaat.com sayfasına yüklenecektir.
Yükleme sırasında katılım formu doldurulacak ve sistem her katılımcıya otomatik bir rumuz verecektir.

5- YARIŞMA TAKVİMİ
Son Teslim Tarihi : 18 Aralık 2014 saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Değerlendirmesi : 20 Aralık 2014
Sonuçların Açıklanması : 29 Aralık 2014
Yarışma sonuçları www.afminsaat.com, facebook.com/afminsaat ve www.tfsf.org.tr adresinde yayınlanacaktır.

6- SEÇİCİ KURUL:
Prof. Sabit KALFAGİL
Faruk AKBAŞ Yolculuk Dergisi Görsel Yönetmeni
Ömer Serkan BAKIR Fotoğraf Dergisi Genel Yayın Yönetmeni
Nuri ÇORBACIOĞLU (AFIAP) Fotoğraf Sanatçısı
Ferhat COŞGUN AFM İnşaat Temsilcisi
Seçici kurul en az 3 kişi ile toplanır. Seçici kurul üyelerinin programına göre jüri toplantısı, TFSF’ye yazılı olarak bildirilmek koşuluyla, 1 hafta ileriye ertelenebilir.
TFSF Temsilcisi: Halil İbrahim TUTAK
7- TELİF: Ödül alan fotoğraflar sergi dışında çeşitli yöntemlerle çoğaltılmış olarak yarışma sergisinde ve sergi duyurusunda, ayrıca AFM İnşaat’ın düzenleyeceği her türlü yayın ve etkinlikte isim belirtilerek ayrıca herhangi bir bedel ödemeden tanıtım amaçlı kullanılabilecektir. Kullanım hakkı fotoğraf sahibine ve AFM İnşaat’a ait olacaktır. Sergilemeye değer görülen fotoğraflar sergi ( basımı yapıldığı takdirde katalog) dışında herhangi bir yerde kullanılmayacaktır.
Yarışmada ödül alan eserler TFSF’nin www.tfsf.org.tr web sayfasında yayınlanacak; ayrıca TFSF yayını Almanak 2014’te kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.

8- ÖDÜLLER:
Birincilik Ödülü : 2000 TL
İkincilik Ödülü : 1500 TL
Üçüncülük Ödülü : 1000 TL
Mansiyon (3 adet) : 500 TL
Sergileme (En fazla 40 adet) : -
Seçici Kurul, “Sergileme ” için, ilk 6 fotoğrafa ilaveten, sergilemeye değer görülenlerin içinden, sayı yeterli ise 40 adede kadar ilave fotoğraf tespit edecektir. Sergilenen fotoğraflara herhangi bir bedel ödenmeyecektir.

9- YARIŞMA SEKRETERYASI:
Ahmet PEŞKERSOY, Kayseri Fotoğraf Sanat Evi
0532 385 96 60
yarisma@afminsaat.com

10- Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından TFSF 2014/059 numara ile onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır.