KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kentsel dönüşüm ; kentsel gelişmenin, toplumsal, ekonomik ve mekansal olarak yeniden ele alındığı ve kentteki sorunlu alanların sağlıklı ve yaşanabilir hale getirilmesi için yıkıp yeniden yapma, canlandırma, sağlıklaştırma veya yeniden yapılandırma için proje üretilmesi ve uygulama yapılmasıdır. Kentsel dönüşüm projeleri, detaylı ve doğru bir şekilde planlanıp hayata geçirildikleri taktirde, dönüşüm projelerine dahil olacak yapılarda yaşayan vatandaşlarımıza sağlıklı ve güvenli koşullarda, güncel teknoloji ile üretilmiş mekanlarda yaşamanın getireceği avantajlar için büyük bir fırsattır. Kentsel dönüşüm sürecinin istenilen sonuçlara ulaşabilmesi için şeffaflığa, hesap verilebilirliğe, yerel temsilcilerin katılımına, kentsel dönüşüm kapsamına alınan projelerde bürokrasinin azaltılmasına, sosyal dayanışma ve sosyal kontrol bağlarının korunmasına ve süreçten mağdur olabilecek insanların korunmasına özen gösterilmesi gerekmektedir.